100% Förnybar värme


Sol & Pellets - en solklar kombination.

Kraftsamling mellan branscher för 100% effekt!

- Kampanjen vill få människor att förstå att uppvärmning av hus inte bara handlar om kronor och ören utan också om framtiden för våra barn och vår jord.
Dessutom vill vi tala om för politikerna att det krävs snabba och kloka beslut - och visa att lösningen på en del av klimatproblemet redan finns inom landets gränser.
Redan nu finns ett tryggt, naturligt och klimatsmart sätt att värma våra hus.
Och vars energibärare - solen och skogen- finns i tillräcklig mängd. Solen skiner, träden växer - och det kommer de att göra även i framtiden...

Bakom kampanjen 100% står branschorganisationerna inom solenergi- och pelletsbranscherna samt Svebio,intresseorganisationen för bioenergi.
- Det är glädjande att se hur många som slutit upp, enigheten är stor om det snabbt växande behovet att
växla över till ett uppvärmningssystem som är anpassat till det moderna samhällets krav - det vill säga klimatneutralt, tryggt och där energibärarna redan finns inom landets gränser.
Vi ser kombinationen sol & pellets som ett sätt att gynna den inhemska produktionen av tjänster, produkter och kompetens inom värmebranschen.

Kanske kan vårt klimatsmarta uppvärmningssystem bli Sveriges nya exportvara?
- Idag har vi tekniken och kunskapen som gör att vi kan utnyttja solens värmande strålar och omvandla dem
till skön värme i våra bostäder.
Under den mörka och kalla årstiden ser den komprimerade energin i pelletsen till
att vi fortfarande kan ha det varmt och skönt i våra hus, menar Lars Andrén.
- Kunskapen har byggts upp genom åren hos alla de försäljare och installatörer runt om i landet som kan
optimera kombinationen så att den passar beroende på energibehov, soltimmar och ekonomiska
förutsättningar.

Kombinationen sol och pellets har tidigare intresserat teknik- och miljöintresserade, men nu är det dags för
den stora allmänheten att inse fördelarna med ett klimatsmart uppvärmningsalternativ.
- Ett av våra mål är att få bort fördomarna hos villaägare att det är krångligt och dyrt att vara klok - vi vill visa
att kombinationen sol & pellets är klimatsmart, ekonomisk, enkel och effektiv.
- Vi anser att kombinationen sol och pellets är 100% i alla avseenden. 
 
 
100% är en marknadsföringskampanj för den klimatneutrala uppvärmningskombinationen sol & pellets.
Bakom kampanjen står den samlade sol & pelletsbranschen tillsammans med Svebio.

Läs mer på hemsidan www.hundraprocent.info

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010