2010-06-09 Pellets fortfarande billigare än fjärrvärme


Den som värmer sin bostad med fjärrvärme har lägre månadskostnad än den som använder el, olja eller naturgas. Lägst månadskostnad har fortfarande den som använder pellets. Det visar Energimarknadsinspektionens årliga genomgång av fjärrvärmemarknaden.

I rapporten, som tagits fram i samarbete med Energimyndigheten, jämförs fjärrvärme med andra uppvärmningsalternativ vad gäller prisutveckling, konkurrens och miljöpåverkan. I rapporten redogörs även för fördelningen av stödsystemet för konverteringsbidrag.

El ger den högsta månadskostnaden och pellets den lägsta. Att värma sitt hus med fjärrvärme kostade under första kvartalet 2009 i genomsnitt 78 öre per kWh. Pellets i säck kostade 60,5 öre per kWh, naturgas 98,5 öre per kWh, olja 101 öre per kWh och el i genomsnitt 133 öre per kWh.

Samtidigt varierar priserna för fjärrvärme kraftigt mellan Sveriges kommuner. För både flerbostadshus och småhus var det högsta priset dubbelt så högt som det lägsta. Skillnaderna beror bland annat på att företagen använder olika mix av bränslen och har olika kundtäthet. Vissa fjärrvärmeföretag tillämpar självkostnadspris medan andra sätter priserna i förhållande till vad alternativa uppvärmningsformer kostar.

Utvecklingen visar dock att fjärrvärmekunderna ställer allt högre krav samtidigt som det finns en potential för ökad konkurrens mellan energislagen. Kunderna har också i större utsträckning än tidigare möjlighet att behålla sina gamla uppvärmningssystem och kan dessutom välja att komplettera fjärrvärmen med andra uppvärmningsformer. Anslutningskostnaderna har blivit lägre och fler avtal än tidigare kan sägas upp med kort varsel.

EI bedömer att fjärrvärmekundernas ställning stärkts, bland annat genom den nya fjärrvärmelagen som trädde i kraft 2008. Samtidigt finns ett behov av ett ytterligare skydd.

- Särskilt när det gäller prissättningen befinner sig fjärrvärmekunderna fortfarande i en svag position gentemot fjärrvärmeföretagen. Därför behövs en prisprövning eller prisreglering, säger Yvonne Fredriksson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

 

Ladda ned rapporten från Energimarknadsinspektionen hemsida [Tryck här]

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010