2011-05 Besparing upptill 10.000kr med Bio-Solpannan


 - Vi har sparat 90 procent av pelletsförbrukningen.
Stig Persson är en miljöknutte så när pannan gav upp satsade han på att kombinera med solenergi.
 
I April gick det bara åt tio procent av den normala pelletsförbrukningen hemma hos Stig Persson i Järvsö.
De fem ton pellets som de brukade göra av med från november till februari räcker nu istället året runt.
För redan i februari ger solfångaren 70-80-gradigt vatten i bio-solpanna-tanken.

Solfångaren tar emot värmen från solen och omvandlar det till varmt vatten. Solvärmen kan antingen användas i ett varmvattensystem där man producerar tappvarmvatten, eller i ett kombisystem där man producerar både tappvarmvatten och värme till huset.
Solvärmestyrningen reglerar cirkulationspumpen som laddar ner det varma vattnet in i ackumulatortanken.
Värmen lagras i ackumulatortanken tills den behöver användas.

In kommer 79-gradigt vatten denna dag i slutet på april.
Returen ut är 70 grader och snurrar runt med en hastighet på två liter i minuten för att hinna ta tillvara på värmen.

- Det är väldigt lite skötsel. Solvärmen sköter ju sig helt själv och BioSolpannan har sådan hög verkningsgrad så jag behöver bara tömma aska en gång i månaden och det kan jag göra i vitskjorta utan att smutsa ned mig det minsta!
och får ett helt annat värde på huset.

Ett värmesystem med solenergi ger låg driftskostnad med ren, tyst, miljövänlig energi och ökat fastighetsvärde. Underhållskostnaderna är små och bränslet är gratis.

- Vi är jättenöjda. Nu i april värms 670 liter vatten i tanken upp till 90 grader från morgonen till klockan 17 på eftermiddagen med solenergi, säger Stig.

Solfångarna smälter så väl in i huset så man lägger inte märke till dem om man inte är medveten om dem.
Förra pelletspannan sjöng på sista versen och makarna funderade på hur de skulle göra. En tanke var att koppla in sig på fjärrvärmen som finns i gatan utanför, eller att installera solfångare.

- Vi hörde oss för och valet föll på en Bio-Solpanna som kombinerar solvärme eftersom det även ökar värdet på huset på ett annat sätt än fjärrvärme.

Läs mer om artikeln med Stig i Ljusdals Tidning    [Tryck här för att läsa artikeln]

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010