2014-08-22 Dalatanken bästa svenska ackumulatortank


PRESSMEDDELANDE Stora Skedvi 2014-08-22

Stocksbro`s Dalatanken blev bästa svenska ackumulatortank i Energimyndighetens test
Ackumulatortanken med högst stilleståndsförluster förlorar 77 procent mer värme än den med lägst.
Det visar Energimyndighetens nya test av ackumulatortankar för småhus i Sverige.
Testresultatet på myndighetens hemsida visar att Dalatanken 500-3i från Stocksbro Energy Products har lägst tomgångförluster.

Ackumulatortankar gör stor nytta i en villas uppvärmningssystem och beskrivs enligt Energimyndigheten ofta som "uppvärmningssystemets hjärta".

Ackumulatortankar bidrar till lägre utsläpp till miljön, bland annat då de kan lagra värme från tillfället då värmen produceras till att den ska användas.

Stora prisskillnader 
- Dalatanken kom på en hedersam andraplats när det gäller tappvarmvattenkapacitet,
definierat som den energimängd du får ut ur tappvarmvattnet i förhållande till tillförd
energi, säger Leif Michaelsson, VD på Stocksbro Energy Products.
- Därmed blev Dalatanken bästa svenska ackumulatortank i testet även på den punkten.
Och med en prislapp på 24 250 kr för vår tank, mot 41 250 kr för importtanken med något bättre
kapacitet, är Dalatanken 500-3i synnerligen konkurrenskraftig.
Tyvärr fanns inte utmärkelsen "Bästa köp", med i Energimyndighetens test, annars tror jag Dalatanken hade fått den, fortsätter Leif Michaelsson.

Skärpta EU-krav på energimärkning och ekodesign För ackumulatortankar införs snart nya lagkrav inom hela EU.
I september 2015 blir det obligatorisk med energimärkning av ackumulatortankar, enligt samma system som idag gäller för exempelvis kylskåp, ugnar, TV-apparater, tvättmaskiner, bildäck och lampor.
Information om bland annat ackumulatortankarnas stilleståndsförluster blir då också obligatoriska i bruksanvisningar och på webbplatser.
I januari 2017 inför EU även ekodesignkrav om högsta tillåtna stilleståndsförluster för ackumulatortankar.

Fyra svenska tankar testade under 2014 av de ackumulatortankar som Energimyndigheten nu testat var fyra från svenska tillverkare och en från Tyskland. Volymerna varierade mellan 500 och 600 liter.

Alla de testade tankarna har kopplingssystem som passar exempelvis för anslutning till bergvärme, solvärme, ved-, pellets- och elpanna.

Mer information: Välkommen att kontakta Leif Michaelsson, VD på Stocksbro Energy Products AB, tel 0225-633 72. E-post: [email protected]

Mer om Energimyndighetens test av ackumulatortankar, se sidorna:
www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Ackumulatortankar/?tab=2
www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Ackumulatortankar/?tab=1

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010