Våra system spar pengar

Att investera i en ny värmeanläggning i sitt hus är kanske en av de största satsningar man gör på sin fastighet och med lång förväntad livslängd. Det är många frågor som skall utredas och det blir inte lättare av det stora utbud med många olika alternativ som finns tillgängligt i dag.

När man väljer alternativ tittar man ofta på och jämför priser och kostnader i nuläget och låter dessa fakta helt styra beslutet. Men tänk på att dagens värden är historia i morgon.

Det gäller i stället att försöka bilda sig en uppfattning om hur energisystem och energipriser ser ut om 10, 15 eller kanske 20 år fram i tiden. Det är då viktigt att välja ingående delar som håller god kvalitet, att systemet är rätt utformat för bästa prestanda och att de energislag man väljer kommer att  ha en fördelaktig  prisutveckling samtidigt som de är miljövänliga. Dessa faktorer är faktiskt viktigare att ta hänsyn till än själva prislappen på det nya värmesystemet.

Vår syn på val av uppvärmning baserar sig på de fakta vi känner i dag och som vi tror kommer att gälla för framtiden. Med säkerhet kommer alla bränslen som produceras att stiga i pris. Mest ökar priserna på energislag såsom el, olja och andra fossila bränslen. Dessa  beläggs dessutom med avgifter för att bromsa utsläppen av koldioxid. Biobränslen, såsom ved, flis eller pellets, kommer naturligtvis också att stiga men inte i samma takt som de fossilberoende. Vi vet också med säkerhet att solenergin kommer att flöda över oss helt gratis även i framtiden.

Pelletspris i förhållande till el och olja 2006 - 2010


diagram_ny

Källa: ÄFAB
Oljepris: Statoil
Elpris: VB Energi (inklusive energiskatt, elcertifikat, nättjänstpris och moms.)
Pelletspris: ÄFAB (snitt 9 st producenter från norrland, svealand och götaland.)

På Stocksbro satsar vi därför i första hand på produkter som passar in i system där bioenergi och sol är de främsta energislagen, men vi är också anpassade för anslutning mot värmepumpar.

Tittar vi lite på relationen mellan de energislag vi har tillgängliga i dag ser det ut så här:

Energikostnader


El (inkl. nät och skatt)
1,30 kr/kWh
Olja
1,40 kr/kWh
Pellets (2515 kr/ton, 4800 kWh/ton, verkn.grad. 85%)
0,61 Kr/kWh
Sol
0,00  kr/kWh

(Priser per jan 2009)

Ackumulatortanken är hjärtat i värmeanläggningen


Solvärme är ett energislag som måste ha en ackumulatortank för att fungera. När det gäller vedeldning är det ett krav enl. Boverkets byggregler att vedpannor måste eldas mot ackumulatortank. Så all nyinstallation måste ske med ackumulatortankar. Detta ger en renare förbränning med mindre skadliga utsläpp och samtidigt får man en betydligt bättre komfort i sitt hus. Verkningsgraden förbättras, man sparar m.a.o. ved. Kombineras vedanläggningen med sol blir den praktiska vinsten mycket stor och sannolikt spar man in 20-25% av den årliga bränslemängden.

Även andra energislag tjänar på en tank. Man räknar med att årsverkningsgraden förbättras med mellan 5 och 10 % om pelletsbrännaren får arbeta mot en ackumulatortank. Detta beror på flera faktorer så som att brännaren inte behöver starta så ofta och att den får arbeta på sitt mest gynnsamma effektläge större delen av brinntiden.

 

 

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010