Svensk kvalitet

Våra produkter är allt igenom svensktillverkade. Fabriken ligger i Dalarna och det är svenskt stål i våra produkter. Vår strävan är att göra så underhållsfria produkter som möjligt och samtidigt ge dig som användare trygghet när du använder ditt värmesystem.

Vi ställer mycket höga krav på våra certifierade svetsare. Tittar man på en tank eller panna svetsad på Stocksbro kan man inte undgå att beundra de fina och jämna svetsarna och anslutningarna sitter alltid vinkelrät insvetsade. Viktigt när din VVS-tekniker skall ansluta till husets rörledningar.

Samtliga tankar och pannor är rostskyddsmålade runt om, även i botten. Detta ger en extra trygghet för kunden och borgar för en mycket lång livslängd på våra produkter.

Plåttjockleken i tankar och pannor är anpassad till volymen och trycket de är godkända för.

Isolering


Bio Sol pannan och de tankar som isoleras och har en specialisolering som vi är ensamma om på marknaden. Isoleringen består av polyuretan (bla det bästa isoleringsmaterialet) 90 mm tjockt. Pannskummet är brandskyddat (klass B2) och sammangjutet med ytterskalet av aluminiumplåt. Toppen på tankar och panna har polyuretanskummet sammangjutet med flamskyddad ABS-plast. Detta betyder att vi har en mycket god isoleringsförmåga samtidigt som brandskyddet är bra.

Noggrann produktion för högsta kvalitetet


Pannor är tillverkade efter gällande EU-direktiv (EN 303-5) och provtryckta till 4 Bar innan de lämnar fabriken. Även varmvatten och solslingor provtrycks för att kontrollera täthet innan leverans. Slingorna är dessutom renspolade för att inte förorena det vattensystem som de skall anslutas till.

Bio-Sol pannan är testad på TUF i Tyskland och är typgodkänd av Swedcert.

logocert2

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010