Produkter

Våra produkter finns främst inom sektorerna värme, kyla, sol- och bioenergi. Det ger användaren en mycket bekväm och ekonomisk uppvärmning samtidigt som de bidrar till att minska klimatpåverkan.

Fastighetstankar (3-6bar)

Fastighetstankarna är avsedda för flerbostadshus, komersiella fastigheter eller värmecentraler som har behov av högre tryck. De finns i utförande för lagring,  volymutökning eller varmvvatenproduktion.

Dalatanken (1.5bar)

Dalatanken är en ackumulatortank för varmvattenproduktion och/eller lagring av värme från tex värmepump, pellets, sol, ved eller el. Tankarna finns isolerade och oisolerade i olika storlekar, från 500liter till 50.000 liter, större mot förfrågan. 

Bio-Solpannan

Är en patenterad panna med många funktioner i samma välisolerad enhet. Den kombinerar funktioner som ackumulatortank, pelletspanna, solvärmetank och elpanna. Pannan är en komplett och miljövänlig lösning  för uppvärmning av villa / lokaler upp till 350kvm och för tappvarmvattnet.

Vad vi tycker är viktigt :

Ackumulatortanken är hjärtat i de flesta system

Skälen till att installera en ackumulatortank är många. Med en ackumulatortank som centrum i systemet skapas mycket flexibla lösningar. Praktiskt taget alla energislag tjänar på en ackumulatortank och i system med sol och ved är det ett måste.

 För att ladda acktanken med värme / energi används de energislag som önskas, t.ex. värmepump, sol, pellets eller ved. Komplettering / back up kan ske med el genom en elpatron.

 Värmeförbrukare laddar ur tanken, alltså värme via radiatorer / golvvärme och varmvatten till hushåll och hygien.

Energilager


Ackumulatortanken fungerar som ett energilager som låter energin produceras med maximal verkningsgrad och med det energislag som är det mest ekonomiska för stunden. Sedan levereras energin ut till de olika förbrukarna allt efter behovet.

En bra och rätt konstruerad ackumulatortank kan fördubbla energitillskottet från solfångaren. Våra ackumulatortankar liksom Bio-Sol pannan är byggd för att ge solfångaren så bra driftsförhållanden som möjligt. Hur effektivt man lyckas ta tillvara solvärmen styrs av hur väl man lyckas hindra omblandning i tanken och hur bra värmeskiktningen blir.

Rätt dimensionerade slingor, optimalt placerade, diffusor på returanslutningen samt väl placerade anslutningar samverkar så att den viktiga värmeskiktningen i ackumulatortankarna främjas.
Detta sammantaget gör ackumulatortankarna mycket effektiva.

Isolering och rostskydd


När väl energin producerats är det oerhört viktigt att den inte försvinner. Därför isolerar vi våra ackumulatortankar och Bio-Sol pannan med 90-100 mm tjock freonfri polyuretanisolering. Som enda tillverkare använder vi ett  brandskyddat skum (klass B2) vilket är sammangjutet med en stuckaterad aluminiumplåt i mantelsidorna. Locket har samma skum medan ytskiktet är tillverkat av flamskyddad ABS-plast. Isoleringen är lätt att demontera/montera i samband med installationen. För tankar över 1000 liter skräddarsyr vi en isolering efter behov.

Alla våra produkter både isolerade och oisolerade är, tillskillnad från många andra, rostskyddsbehandlade runt om, även i botten. Detta ger trygghet och borgar för en lång livslängd.

 

Intresserad av våra produkter?

Kontakta i så fall någon av våra återförsäljare. Vi har ett utbrett nätverk av återförsäljare över hela landet.

Klicka här för att hitta återförsäljaren för ert område.

 

 

logocert

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010