Pelletsbrännare

Bio-Sol pannans konstruktion är anpassad till många av de vanligaste pelletsbrännarna på marknaden. I och med att pelletspannan är integrerad i en ackumulatortank med begränsat utrymme måste dock vissa krav ställas på pelletsbrännaren för att den skall passa i pannan. Diametern på brännarröret får inte vara för stor (max 160 mm) och brännaren skall ha en framåtriktad låga. Pelletsbrännaren skall också vara möjlig att montera i Bio-Sol pannans lucka.

För att underlätta monteringen har vi tagit fram monteringssatser för flertalet pelletsbrännare som är anpassade för Bio-Sol pannan. Observera att vi inte själva marknadsför pelletsbrännare utan här hänvisar vi till respektive tillverkare när det gäller frågor om själva pelletsbrännaren.

Det finns många olika konstruktioner av pelletsbrännare på marknaden och de arbetar efter lite olika principer. Man kan främst urskilja tre olika funktionssätt: Överfallsmatad-, Horisontalmatad- och Undermatad brännare.

Överfallsmatad pelletsbrännare

Dosering och frammatning sker via matningsskruven som ansluts mellan pelletsförråd och brännare.

 

 b1  b2 b3
Baxi Eurofire ULMA 2000 TC
PX21
 b4 b5 b6
Viking Bio
PellX
SWEBO PB/20
 greenenergy  b8  b9
Green energy Viking B16 GL Biona
 b10  
 
TB - MiniHorisontalmatade pelletsbrännare

Doseringen sker via en intern doseringsskruv. Denna får i sin tur matning från pelletsförrådet via en extern matarskruv.

 

 b11
 b12
b13
EP18 A
Janfire NH
Janfire flex-a


Ovanstående överfalls- och horisontalmatade brännare har anpassningar till Bio-Sol pannan. Även till oljebrännare finns anpassningskit.

Observera dock att Viking B16, TB-Mini och Janfire måste förses med flamriktare som styr lågan framåt. (Finns som tillbehör hos resp. brännartillverkare)


Undermatad pelletsbrännare

Bränslet doseras via en intern skruv som pressar in bränslet underifrån till brännarkoppen. Frammatning till brännaren sker via extern skruv mellan brännare och förråd.

b14
 b15
 
EcoTec Bioline 20
BeQuem 20D


Pelletsbrännare med uppåtriktad brännare fungerar inte i Bio-Sol pannan.

 

 

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010