EBK -Ef t e r b r ä n n k a m m a r e

Efterbrännkammaren är ett mycket enkelt tillbehör som placeras i asklådan framför brännaren på sina fyra ben.

Den ger en jämnare förbränning och ser till att ev. förbränningsrester från brännaren blir väl förbrända.

Askan blir också mera kompakt och får ett pulverliknande utseende.

Genom den snedkapade spalten sugs gaser från pannans förbränningsrum in i lågan och ger på så sätt en rökgasåtercirkulation som också förbättrar förbränningsresultatet.

EBK:ns snedfasade framkant monteras så nära brännaren som möjligt så att den kan samla upp förbränningsrester från brännaren.

Brännaren kan köras både med och utan stoppbleck i brännarens framkant monterat. Är stoppbläcket borta blir det mindre askrester i brännaren.

(Gäller brännare med stoppbleck som standard eller tillbehör. Ex. PellX)

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010