Ackumulatortank - Dalatanken

Dalatanken är en ackumulatortank för lagring av värme från tex pellets, sol- och jordvärme, ved, el eller olja. Ackumulatortankarna finns isolerade och oisolerade i olika färger och storlekar från 500 liter upp till 50.000 liter, större storlekar mot förfrågan.

Våra ackumulatortankar har en beteckning som baserar sig på volym och antal slingor.
En soltank på 750 liter och tre slingor har således beteckningen 750-3.
En slavtank i samma volym heter alltså 750-0.

Slingornas uppbyggnad, längd och placering är viktiga faktorer för att få så högt solvärmeutbyte som möjligt.

Dalatanken - 0 slingor (slavtank)

Slavtanken är en energilagringstank utan slingor och med anslutningar till annan värmekälla eller i par med en till ackumulatortank.
Ackumulatortanken har fyra uttag för anslutning till värmekälla eller annan acktank och tre uttag för termometrar.

Dalatanken - 1 slinga

1-slingstanken har enbart en slinga och den är normalt monterad i acktankens topp.
Ackumulatortanken är avsedd att användas då man har måttligt behov av varmvatten.
Den har anslutningar för bivalent shuntventil och dockning av annan värmekälla samt uttag för el-patron, givare och termometrar.

Dalatanken - 2 slingor

2-slingstanken har en förslinga långt ner i tanken och en toppslinga i ackumulatortankens övre del. Acktanken är lämplig i anläggningar där man har ett stort varmvattenbehov och den kopplas ofta tillsammans med en slavtank för att får stor total lagringskapacitet, t.ex. vid vedeldning.
Anslutningar finns för bivalent shuntventil, el-patron, givare och termometrar.

Dalatanken - 3 slingor (solackumulatortank)

Vår soltank är designad för att ge optimalt utbyte av tappvarmvatten och solvärme.
Det har vi åstadkommit genom att använda tre utdragna kamflänsslingor (två för tappvarmvatten och en för solvärme) placerade i soltanken enligt senaste forskningsrön.
Soltanken har anslutningar för bivalent shuntventil och dockning av annan värmekälla samt uttag för el-patron, givare och termometrar.
OBS! Slingornas uppbyggnad, längd och placering är viktiga faktorer för att få så högt solvärmeutbyte som möjligt.

Dalatanken - 4 slingor (solackumulatortank 4 slingor)

4-slingorstank har fyra kamflänsslingor, (två för solen och två för varmvattnet).
Denna ackumulatortank har anslutningar för bivalent shuntventil och annan värmekälla, ved, pellets-, oljepanna eller värmepump samt uttag för el-patron och tre termometrar.

Genom den extra fjärde solslinga som monterats i ackumulatortankens övre del får man mycket snabbare användbar värme via solen genom att man startar med att värma enbart den övre delen med solvärme. När denna del av acktanken är uppvärmd fortsätter solen att ladda ackumulatortanken till full värme via den nedre slingan.

4-slingstanken kan byggas i alla våra ackumulatortankar.
Tekniken kommer mest till sin rätt i ackumulatortankar med större volym där det tar tid för solen att få upp temperaturen i ackumulatortanken till användbart varmvatten samtidigt som de har en stor lagringskapacitet.Tekniska data


Färg isolering
Röd med svart topp är standard, se även färgval
Värmeväxlare för varmvatten
Inbyggda kamrör av koppar
Värmeväxlare för solvärme
Inbyggda kamrör av koppar
Max arbetstryck
1,5 Bar

Tankarna är alla stående cylindriska och provtryckta till 3,5 Bar.

Swedcert

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010