Installation

Dalatanken är enkel att montera.
Muffarna är alla invändigt gängade.
Är tanken isolerad med vår specialisolering finns den en nippel med låsningsbleck som böjs ut över en stålbricka.
Denna nippel har utvändig gänga.
Dimensioner framgår av produktbladet.
Kopparrören för sol och varmvatten har dimeter 18 mm och 22 mm. Önskar man ansluta till dessa med lödning är det viktigt att man iakttar reglerna för högsta temperatur så att man inte skadar fabrikslödningen.


Dalatanken 500 och 750 liter finns med vår specialisolering. Isoleringen är tillverkad i tre delar och är lätt att demontera/montera i samband med installationen. 
Genom att demontera isoleringen innan man tar in tanken riskerar man inte att skada den i hanteringen och man har enbart själva tankens diameter på 60 respektive 75 cm att ta hänsyn till. Vid monteringen har man god hjälp av ett spännband för att pressa samman de båda mantelhalvorna. Glöm inte skydden under metalldelarna för spännbandet så undviker man skador på den fina isoleringen.

Installation 5   Installation 4

Vid uppställning av tanken är det viktigt att isoleringen ansluter mot golvet. Eventuella ojämnheter kan kompenseras med mineralull och plåtbandet som sitter längs ner och håller ihop isoleringshalvorna kan skjutas ner mot golvet. Större ojämnheter kan kompenseras med plåtar som monters bakom plåtbandet och formas efter det ojämna golvet.

Tänk också på att underlaget är tillräckligt stabilt för att bära tyngden av taken fylld med vatten.

 

 

 

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010