Solenergiutrustning

Dalatanken kan förberedas för att anslutas till solfångare. Stocksbro tillverkar och säljer dock inte solfångare eller solceller. Är du intresserad av solutrustning kontaktar du återförsäljare eller tillverkare av solutrustning. Du hittar länkar till dessa på vår länksida eller bland våra återförsäljare.

Solinstrålning

Jordytan träffas varje år av mellan 800 och 1050 kWh/m² och år. Den energi som träffar villans tak räcker mer än väl att klara husets energibehov. Det gäller "bara" att samla in och lagra den tills man behöver använda den.

Normalt tar en solfångare emot  300 - 800 kWh/m² och år.

Olika solsystem

Vi nyttjar energin från solen i huvudsak på två sätt, dels för värme och dels för elektricitet.

Värme från solen

solvarme1       solvarme2

Solfångare används för att samla in solenergin. Den lagras sedan som uppvärmt vatten i någon form av ackumulatortank tills den förbrukas för värme och/eller varmvatten. Solfångare finns i huvudsak som två typer, plana solfångare och vakuumsolfångare.

El från solen

solel

För att  få fram elektricitet från solen används solceller. Elen används antingen direkt eller lagras i ackumulatorbatterier för senare behov.

Solsystem för värme kan vara konstruerat för att producera enbart varmvatten sk tappvarmvattenssystem eller för en kombination av både värme och varmvatten i ett kombisystem.

Våra produkter är anpassade till dessa fullständiga kombisystem. Solfångarna kan vara antingen plana solfångare eller vakuumrör. Det är solfångarnas effekt som styr och som skall anpassas till vattenvolymen i ackumulatortanken.

Dimensionering

Ofta relaterar man solanläggningens storlek till familjens storlek. Detta eftersom det största energitillskottet från solfångarna utnyttjas som varmvatten. En tumregel kan vara att installera 2,5 m² plansolfångare per person i familjen eller motsvarande effekt med vakuumrör.

Tankvolymen bör inte vara för stor om man inom rimlig tid skall få fram bruksvarmt varmvatten från sin solfångare. Annars måste man ju elda trots fint solväder. Lämpligt är att räkna med 75- till 100 liter ackumulatorvolym per m² plansolfångare.

Placering av solfångarna

Eftersom det är solens strålar vi vill åt skall solfångarna riktas in så vinkelrät som möjligt mot solen. Men solen rör sig över himlen och den står olika högt över horisonten allt efter årstiden. Därför blir det fråga om att hitta den bästa kompromissen som i regel är rakt söderläge och med solfångarna med 45° lutning.

Oftast monterar man sina solfångare på hustaket men detta är inte ett måste. Även placering på marken förekommer men självklart är solfångarna mer skyddade och mindre utsatta för skugga om de ligger på taket.

Tabellen nedan visar utbytet vid olika taklutningar och olika väderstreck.

 

Taklutning
15°
30°
45°
60°
90°
Syd
84%
96%
100%
99%
90%
Sydost/Sydväst
79%
86%
91%
90%
84%
Öst/Väst
66%
72%
75%
75%
68%

 

karta sol

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010