Dalatanken - Fastighetstankar

Energieffektivisering har blivit allt viktigare fråga, både för att minska kostnader och för att uppnå miljömål. Tillsammans med vår strävan att vara en kvalitetsleverantör och med en flexibel produktion som medger anpassning av produkterna till kraven från marknaden, så har vi börjat erbjuda ett produktsortiment för fastigheter. 

 

Arbetstank

Används vanligtvis för ackumulering av radiatorvatten. Med en skiktplåt blir det bättre termisk skiktning i tanken, och därmed uppnå en kallare retur, som då exempelvis kan ge en högre COP. 

Volymtank

Volymtanken används för volymutvidgning, för att ge längre gångtider vilket förlänger livslängd på kompressor, brännare mm. 

Varmvattentank

För varmvattenproduktion används kamrör av koppar som värmeväxlare. En värmekälla värmer tankvattnet och därifrån värms tappvarmvattnet via de inbyggda kamflänsslingorna. Värmeväxlarna finns upp till 300kW vid 120 liter per minut.  

Kyltank

Kyltank används oftast för att utöka volymen, som därmed minskar behovet av start och stopp. Då temperaturen kommer ned till minusgrader behöver dessa isoleras för att motverka kondensutfällning.

Köldbärartank

Köldbärartank används antingen som en ren volymutökning eller för lagring av kylenergi. De är ofta utrustade med stora anslutningar för att klara stora flöden. Lagringen gör att antalet start och stopp minskar, vilket ger lägre energikostnader och längre livslängd på kompressorn. Tankarna kan antingen isoleras med polyuretan(för värme) eller med cellgummi för att motverka kondensutfällning.

Stocksbro Energy Products AB     783 92 Stora Skedvi     Tel 0225 - 633 70     Fax 0225 - 633 71
Expose 2010